koszyk 0 PLN
aby otrzymać darmową dostawę brakuje Ci jeszcze 199.00 PLN

www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl

PORTFEL DAMSKI SKÓRA CAVALDI PREZENT P24-4-FO
PORTFEL DAMSKI SKÓRA CAVALDI PREZENT P24-4-FO
Cena: 28.90 zł
Opis
PRZEGRÓDKA KIESZONKA W ŚRODKU MATERIAŁ SKÓRA WYMIARY (cm) 19/3,5/9 PUDEŁKO
  • Tabela rozmiarów
  • Tabela kolorów
  • Zwroty i wymiany
  • Dlaczego warto u nas kupować
  • Kiedy otrzymam paczkę
  • Koszty wysyłki
  • Jak kupować
Sprawdź najlepsze okazje w Twojej okolicy
Ostatnio oglądane
M
M
VIII. REKLAMACJE
1. Jeżeli zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy przesyłka jest kompletna. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej przesyłkę dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
3. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
a) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z zawartą umową,
b) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
c) Klient traci uprawnienia do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy,
d) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem opisującym stwierdzone niezgodności oraz sposób realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sklepu, wcześniej zawiadamiając o tym fakcie Sprzedawcę.
5. W przypadku terminowego i prawidłowego złożenia reklamacji Klient może w pierwszej kolejności żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli z podanych wyżej przyczyn Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku Klient może jedynie dochodzić innych roszczeń (tj. wymiany lub naprawy, a w następnej kolejności obniżenia ceny towaru).
6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Klientowi odpowiedzi w przedmiocie jej uwzględnienia lub nieuwzględnienia. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W razie odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przekazane uzasadnienie odmowy.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
8. Zwroty, wymiany, reklamacje prosimy wysyłać na adres: womanonline.pl Sp. z o.o. al. Juliusza Słowackiego 40/4, 30-018 Kraków Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

Duży asortyment

W naszej ofercie można znaleźć produkty wielu firm dzięki temu każda z Was znajdzie coś dla siebie

Korzystne ceny

Dzięki hurtowym zakupom od producentów możemy oferować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem.

Bezpieczne zakupy

Dla Państwa bezpieczeństwa strona jest zabezpieczona systemem SSL dającym gwarancje bezpiecznych transakcji. Dane zebrane do realizacji zamówienia nie są przez nas udostępniane, odsprzedawane innym podmiotom gospodarczym, ani osobom prywatnym

Rabaty

Będziemy Państwa informować o bieżących rabatach i promocjach za pomocą newslettera, oraz na naszym funpage na facebooku

Satysfakcja lub zwrot pieniędzy

Jeśli będą Państwo niezadowoleni z otrzymanego towaru lub towar nie spełnia Państwa oczekiwań, zawszę możecie Państwo go zwrócić do 14 dni od jego otrzymania.

Szybkość wysyłki

Staramy się dostarczać towar jak najszybciej. Jeśli zamówienie zostało złożone do godziny 14:00 wysyłka nastąpi jeszcze w tym samym dniu. W razie braku towaru na magazynie zostaną Państwa o tym niezwłocznie poinformowani.

Bezpieczna paczka

Dokładamy wszelkich starań aby wysłana do Państwa paczka dotarła w nienaruszonym stanie.
Każde zamówienie jest sprawdzane i bezpiecznie pakowane a do towaru dołączany jest paragon.

V. ZAMÓWIENIE
1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu.
2. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego towaru w magazynie.
3. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia.
4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości drogą mailową na adres podany przy rejestracji z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
5. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane przez Sprzedawcę kolejnego dnia roboczego.
7. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia.
8. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich zamówionych towarów, Klient zostanie poinformowany drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Dalsze działanie może polegać na anulowaniu całego zamówienia, zgodzie Klienta na niepełne zrealizowanie zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację zamówienia w całości lub wybór przez Klienta innego towaru w miejsce brakującego.
9. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta, tj. w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru przez Klienta lub wskutek podania przez niego błędnego adresu Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz całkowitymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).
VI. CZAS REALIZACJI
1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych i jest zależny od dostępności towaru oraz wybranej przez Klienta opcji dostawy.
2. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas na skompletowanie zamówionych produktów oraz czas dostawy.
3. W szczególnych wypadkach (np. niedostępność towaru) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.